Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Ödev-Proje Yazılım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, siz öğrencilerimizin almış olduğunuz ödev-projelerinizin hazırlanmasında birliği sağlamak, temel yazım bilgi ve becerileri sizlere kazandırmaktır.

Türkçe yazılarda Türkçe’nin yazım kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca, hazırlanan çalışmalarda birbiri ardına çeşitli kaynaklardan alıntılama ve aktarma yapılmamalıdır. Projeyi, ödevi hazırlayan öğrencinin eleştiri, yorum ve açıklamaları yer almalıdır.

Çalışmalarda A4 boyutlarında 1.hamur çizgisiz kağıt (sadece tek yüzü) kullanılmalıdır. Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol, sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır:
  • üst boşluk 3 cm, sol 2 cm
  • alt boşluk 3 cm, sağ 2 cm
  • Yazı karakteri olarak 12 punto Times New Roman olmalıdır.
  • Metin iki yana (sağ-sol) yaslı, satır aralığı 1 ya da 1,5 olmalıdır.
  • Ödev-proje kapağı dışında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

Çalışmalarda kullanılan tüm kaynaklara en son bölümde bir listeleme yapılmalıdır. Yararlanılan kaynak;


Kitapsa:

Oktay, Ahmet. Yazmak Sanatı. İstanbul: Everest, 2003.


Makale veya gazeteyse::

Kılıçbay, Ahmet. "Sanat Her Yerde" Cumhuriyet Gazetesi.11 Mart 1973


Web Sitesi ise:

Bekiroğlu, Nazan. "Osmanlıda Kadın Şairler" www.edebiyatturk.net