Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Maturita Sınavı

Maturità Sınavı

İtalyan Diploması Nedir?

Okulumuz İtalyan ve Türk olmak üzere iki eğitim programını uygulamaktadır. Dolayısıyla İtalya’daki okullarla denkliğimiz mevcuttur. 
Türk öğrencilerimiz, “Maturità” adı verilen İtalyan devletinin uyguladığı sınava girerek İtalyan diploması da  alma hakkına sahiptirler.


İtalyan diploması ne gibi avantajlar sağlar?

İtalyan diploması İtalya’da yasal bir eğitim sürecinin tamamlanması anlamına gelir ve öğrencilerimize sadece İtalya’da değil, Avrupa’da da kayıt esnasında bu dökümanı talep eden birçok üniversiteye giriş imkanı sağlar.

Ayrıca bu sınava hazırlık dönemi, öğrencinin İtalya’daki üniversite hayatını rahatça göğüsleyebilmesi için gerekli olan dil ve kültür seviyesine ulaşmasını sağlar.


Şartlar

12. sınıfın sonunda Maturità diploması alacak olan öğrenciler, 9. sınıftan itibaren İtalyan eğitim sistemine göre bir not değerlendirmesinden geçerek (İtalyan not sistemi (on) üzerindendir) İtalyan karnesi de alırlar. Ayrıca, karnedeki bu notlara bir de davranış notu eklenir. Maturita’ sistemine devam edebilmek için italyanca eğitim verilen tüm derslerin “GEÇER” notlu olması yani karnede en az 6 olması (bknz. alttaki iki tablo: İtalyan eğitim sistemindeki zorunlu dersler listesi ile İtalyan sistemindeki notların Türk sistemindeki karşılığı) ve tüm eğitim öğretim yılının toplam ders günü sayısının 1/4' den fazla devamsızlık yapılmamış olması gerekir. Şuna dikkat edilmelidir ki İtalyan eğitim sistemini takip etmek için öğrenciler fen bölümünü seçmiş olmalıdırlar. Fen Lisesi - İtalyan Dersleri Çizelgesi
(İtalyan Diploması alan Öğrenciler)
DerslerI.YılII.YılIII.YılIV.Yıl
İtalyan Dili ve Edebiyatı××××
Latin Dili ve Edebiyatı××××
İngiliz Dili ve Edebiyatı××××
Türk Dili ve Edebiyatı××××
Resim ve Sanat Tarihi××××
Tarih (Türk Tarihi, Dünya Tarihi)××××
Coğrafya×
Felsefe×××
Matematik××××
Fizik××××
Fen (Kimya, Biyoloji, Yer Bilimi)××××
Beden Eğitimi××××


100 Üzerinden 
Türk Puan Sistemi
10 Üzerinden 
İtalyan Not Sistemi
00,00÷04,491
04,50÷14,492
14,50÷24,493
24,50÷34,494
34,50÷49,995
50,00÷69,996
70.00÷84,997
85.00÷90,998
91,00÷95,999
96,00÷100,010

10. sınıftan itibaren, her yıl sonunda öğrencilerin not ve davranış ortalamalarına karşılık bazı krediler verilir, bu krediler öğrencinin okuldaki genel durumunu yansıtır. (İtalyanca okunan tüm derslerin geçer notta olması gereklidir). Genel durumu belirten krediler için öğrencinin okul aktivitelerine katılımı, sosyal sorumluluk projelerine katılım sertifikaları, spor faaliyetlerinde bulunması ve İngilizce veya farklı bir dil sertifikaları göz önünde bulundurulur. 

Ayrıca öğrencinin devamsızlık durumu da çok önemlidir. Öğrencinin yıl içerisinde devamsızlığı tüm senenki ders günleri sayısının %10 altında ise genel kanaat notu yükseltilebilir. 

Krediler 10, 11 ve 12. sınıfın sonunda, toplamı 60 puanı geçmeyecek şekilde verilir. Bu krediler öğrencinin devlet sınavında alacağı final puanına katkıda bulunur. Bu final puanı toplamda en az 40 en fazla 100’dür. 

10. Sınıftan 12. Sınıfa kadar olan dönemde öğrencilerden gerektiği üzere 90 saatlik evraklarla destekleyebileceği bir staj (P.C.T.O) çalışması yapmaları istenir.  


Maturità Sınavı Nasıl Yapılır?

Haziran ayının ortasında üç sınıf öğretmeni, üç “dış gözlemci” ve bir “komisyon başkanı”dan oluşan bir komisyon toplanır. Dış gözlemciler İtalyanca öğretmenleridir ve komisyon başkanı da İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Komisyonun görevi öğrenciyi sınav yapıp değerlendirmektir. 

Maturità sınavı iki adet yazılı sınavdan oluşur: birincisi İtalyanca kompozisyon yazma (üç tür : edebiyat, kişisel düşünce, gündelik yaşam); ikincisi Bakanlık tarafından gönderilen bir matematik ve fizik sınavı.Tüm sınav, komisyondaki öğretmenlerin derslerinin içerikleriyle ilgili olan bir mülakatla son bulur. 

Her bir sınav, sözlü ve mülakata 0-20 aralığında bir puan verilir. Hepsinin toplamı maturità final notu olarak diplomada yer alır.