Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Maturita Sınavı

Maturità Sınavı

İtalyan Diploması Nedir?

Okulumuz İtalyan ve Türk olmak üzere iki eğitim programını uygulamaktadır. Dolayısıyla İtalya’daki okullarla denkliğimiz mevcuttur. 
Türk öğrencilerimiz, “Maturità” adı verilen İtalyan devletinin uyguladığı sınava girerek İtalyan diploması da  alma hakkına sahiptirler.


İtalyan diploması ne gibi avantajlar sağlar?

İtalyan diploması İtalya’da yasal bir eğitim sürecinin tamamlanması anlamına gelir ve öğrencilerimize sadece İtalya’da değil, Avrupa’da da kayıt esnasında bu dökümanı talep eden birçok üniversiteye giriş imkanı sağlar.

Ayrıca bu sınava hazırlık dönemi, öğrencinin İtalya’daki üniversite hayatını rahatça göğüsleyebilmesi için gerekli olan dil ve kültür seviyesine ulaşmasını sağlar.


Şartlar

12. sınıfın sonunda Maturità diploması alacak olan öğrenciler, 9. sınıftan itibaren İtalyan eğitim sistemine göre bir not değerlendirmesinden geçerek (İtalyan not sistemi (on) üzerindendir) İtalyan karnesi de alırlar. Ayrıca, karnedeki bu notlara bir de davranış notu eklenir. İtalyanca eğitim verilen tüm derslerin “GEÇER” notlu olması yani karnede en az 6 olması gerekir (bknz. alttaki iki tablo: İtalyan eğitim sistemindeki zorunlu dersler listesi ile İtalyan sistemindeki notların Türk sistemindeki karşılığı). Şuna dikkat edilmelidir ki İtalyan eğitim sistemini takip etmek için öğrenciler fen bölümünü seçmiş olmalıdırlar. Fen Lisesi - İtalyan Dersleri Çizelgesi
(italyan diploması alan öğrenciler)
DerslerI.YılII.YılIII.YılIV.Yıl
İtalyan Dili ve Edebiyatı××××
Latin Dili ve Edebiyatı××××
İngiliz Dili ve Edebiyatı××××
Türk Dili ve Edebiyatı××××
Resim ve Sanat Tarihi××××
Tarih (Türk Tarihi, Dünya Tarihi)××××
Coğrafya×
Felsefe×××
Matematik××××
Fizik××××
Fen (Kimya, Biyoloji, Yer Bilimi)××××
Beden Eğitimi××××


100 Üzerinden 
Türk Puan Sistemi
10 Üzerinden 
İtalyan Not Sistemi
00,00÷04,491
04,50÷14,492
14,50÷24,493
24,50÷34,494
34,50÷49,995
50,00÷64,496
64,50÷74,497
74,50÷84,498
84,50÷94,499
94,50÷100,010

10. sınıftan itibaren, her yıl sonunda öğrencilerin not ve davranış ortalamalarına karşılık bazı krediler verilir, bu krediler öğrencinin okuldaki genel durumunu yansıtır. (İtalyanca okunan tüm derslerin geçer notta olması gereklidir). Genel durumu belirten krediler için öğrencinin okul aktivitelerine katılımı, sosyal sorumluluk projelerine katılım sertifikaları, spor faaliyetlerinde bulunması ve İngilizce dil sertifikaları göz önünde bulundurulur.

10. Sınıftan 12. Sınıfa kadar olan dönemde öğrencilerden gerektiği üzere 200 saatlik bir staj çalışması yapmaları istenir. Staj yapılacak firmayı okul veya aile bulabilir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında maturita sınavına girecek olan öğrencilerden staj yapmaları istenmemektedir.

Ayrıca öğrencinin devamsızlık durumu da çok önemlidir. Öğrencinin yıl içerisinde devamsızlığı 18 günü altında ise genel kanaat notu yükseltilebilir.

Krediler 10, 11 ve 12. sınıfın sonunda, toplamı 40 puanı geçmeyecek şekilde verilir. Bu krediler öğrencinin devlet sınavında alacağı final puanına katkıda bulunur. Bu final puanı toplamda en az 60 en fazla 100’dür. 


Maturità Sınavı Nasıl Yapılır?

Haziran ayının ortasında üç sınıf öğretmeni, üç “dış gözlemci” ve bir “komisyon başkanı”dan oluşan bir komisyon toplanır. Dış gözlemciler İtalyanca öğretmenleridir ve komisyon başkanı da İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilir. Komisyonun görevi öğrenciyi sınav yapıp değerlendirmektir. 

Maturità sınavı iki adet yazılı sınavdan oluşur: birincisi İtalyanca kompozisyon yazma (üç tür : edebiyat, kişisel düşünce, gündelik yaşam); ikincisi Bakanlık tarafından gönderilen bir matematik ve fizik sınavı.Tüm sınav, komisyondaki öğretmenlerin derslerinin içerikleriyle ilgili olan bir mülakatla son bulur. 

Her bir sınav, sözlü ve mülakata 0-20 aralığında bir puan verilir. Hepsinin toplamı maturità final notu olarak diplomada yer alır.