Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Kesin Kayıt - Gerekli Belgeler

Sayın Veli,

KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

BANKA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Ücretliler İçin;
 1. Gelir belgesi (Ücret bordrosu veya maaş yazısı) 
 2. İmza sirküleri (işyeri sahibinin)
 3. Kimlik orjinali ve fotokopisi
 4. İkametgah belgesi veya şahıs adına son 3 aya ait herhangi bir fatura
 5. SGK hizmet dökümü   

 • Şirket sahibi veya ortağı olanlar için gerekli belgeler:
 1. 31 Mart 2022 tarihli geçici vergi beyannamesi
 2. 31 Aralık 2021 tarihli kurumlar vergisi beyannamesi
 3. Kimlik orjinali ve fotokopisi
 4. İkametgah belgesi veya şahıs adına son 3 aya ait herhangi bir fatura   
 5. Vergi levhası fotokopisi
 6. SGK hizmet dökümü