Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Tarih Vakfı Ziyaretİ

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 10B ve 10C sınıfları tarih öğretmenleri Dr. Ayşe Tosun ve Bahriye İnanç ile Tarih Vakfını ziyaret ettiler.

Öğrenciler tarih anlayışını değiştirmek, sıradan insanların tarihi nasıl oluşturduğunu anlamak ve toplumsal tarih anlayışını ön plana çıkarmak amacı ile kurulan bu vakıf bünyesinde çıkarılan Toplumsal Tarih Dergisi editörü ile tarih bilimi ve vakıf çalışmaları hakkında bir söyleyişe katıldılar.