Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Psikolojik Danışmanımız Özlem SARAÇ

Psikolojik Danışmanımız Özlem SARAÇ tarafından hazırlık sınıfı öğrencilerimize yönelik ergenlik döneminde sık rastladığımız “akran baskısı ve akran zorbalığı” hakkında bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumda akran baskısını önlemeye yönelik çalışmalar, hayır diyebilme becerisini geliştirmeye yönelik pratikler, akran zorbalığının tanımı ve türleri, akran çatışması ile akran zorbalığı arasındaki farklar ile zorbalıkla baş etme yöntemleri üzerinde duruldu. 

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı seminer yüksek bir farkındalıkla sonlandı.