Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Galileo Galilei İtalyan Lisesi 150. Yıl

Galileo Galilei İtalyan Lisesi olarak 150 yıldır Atatürk İlke ve Inkılapları dogrultusunda, bililmin ışığında;  çağdaş, akılcı ve sorgulayan gençler yetiştirip Türk Milli Eğitimine bu değerleri kazandırdığımız için  çok anlamlı bir belge aldık. Bizlere kurum olarak "150. Yıl" belgesini  düzenleyen " Özel Okullar Birliği" e teşekkürlerimizi sunarız.