Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Galileo Galilei Bilim Haftası 2. Gün

Galileo Galilei Haftası kapsamında ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kariyer Günümüzde, Mef ve Özyeğin Üniversitelerinden çok değerli hocalarımız, öğrencilerimizle buluştular.

Mef Üniversitesi İşletme Bölümünden Öğretim Üyesi Dr.  Sn. Petek TOSUN, işletme biliminin, sanayi devrimiyle birlikte bireylerin kendi tüketimlerinden fazlasını üretmeye başlamaları ve bu üretimin organizasyonunun gerekliliğinden doğduğunu; giderek alt alanlarının geliştiğini anlattı. Mef Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sn. Evren GÜNEY  ise endüstri mühendisliğinin insan, malzeme ve enerjinin oluşturduğu entegre sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulumuyla ilgilendiğini, üretim ve verimlilik optimizasyonları konusunda bilimsel yöntemler geliştirip uygulayan bir mühendislik alanı olduğunu açıkladı.

Her iki akademisyen de bu bölümlerin mezunlarının çalışma alanları, bu alanlardaki görev ve pozisyonları ile bölümlerin mezunlarına kazandırdığı özellikleri anlattılar. Ayrıca Mef Üniversitesinde uygulanan Flipped Learning/Classroom uygulamasıyla öğrencilerin problem çözmeye dayalı öğrenme stratejisi geliştirmelerine olanak sağladıklarını açıkladılar.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden  Öğretim Üyesi  Dr. Sn. Luca ORLANDİ  ise İtalyanca yaptığı sunumunda, tarih ve arkeolojiyle ilişkisinden başlayarak, binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama, kurma sanatı ve bilimi olan mimarlığın, tüm kültürel alanlarla ilişki ve etkileşimlerini açıkladı. Mimarlık bölümü mezunlarının; modadan, fotoğrafçılığa, editörlüğe, endüstriyel ürün tasarımından, vitrin düzenlemeye kadar her türlü mekan, malzeme ve nesnelerin tasarım ve üretim eksenindeki tüm iş ve mesleklere yönelebildiklerini anlattı.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden  Öğretim Üyesi Dr.  Sn. Ayça UÇAR  ise hukuk alanındaki iş ve meslekler hakkında bilgiler vererek mezunların; avukat, savcı, hakim, danışman ve noter olabildikleri gibi kamu hukuku ve özel hukuk alanlarındaki çeşitli konularda uzmanlaşabildiklerini anlattı. Hukuk öğrencilerinin okumayı ve araştırmayı sevmeleri, disiplin ve çalışma azmine sahip olmaları gerektiğini açıklayan hocamız, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bazı seçmeli derslerin İtalyanca, İngilizce ve Fransızca olarak yürütüldüğünü de belirtti.

Uzmanlık alanları ve bölümleri hakkında, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına ve mesleki farkındalık geliştirebilmelerine sağladıkları katkılardan ötürü tüm değerli akademisyenlerle Özyeğin ve Mef Üniversitelerine ve Kurumsal İletişim Birimlerine teşekkürlerimizi sunarız.