Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Cern ve Büyük Hadron Çarpışması ​Prof. Dr. Serkant Ali Çetin

Prof. Dr. Serkant Ali Çetin tarafından 9. Sınıf öğrencilerimize yönelik olarak “CERN ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı “ adlı sunum gerçekleştirildi.
Konuğumuz CERN’ün kuruluş aşamasından başlayarak yapılan temel bilim araştırmalarının yarının teknolojilerini nasıl geliştirdiği üzerinde duruldu.  

Bilimsel doğruların zamanla değişebilirliği ve kendi deneyimlerinden de yola çıkarak yaptığımız doğru seçimlerin başarılarımız üzerindeki etkileri öğrencilerimizle paylaştı. 

Değerli katılımlarından dolayı konuğumuza teşekkür ediyoruz.