Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

BİR KİTABIN ARDINDAN... Ateş Kırmızısı

Yaz dönemi kitabı olarak Orhan Bahtiyar'ın “Ateş Kırmızısı” adlı romanını okuyan öğrencilerimizle "Gerçek ne kadar gerçek olmalı?" sorusunu projelendirdik. Üç oturumda gerçekleştireceğimiz çalışmamızın ilk oturumunda, Fausto Zonaro'nun hayatını İtalya-İstanbul ve II.Meşrutiyet sonrası tekrar dönmek zorunda kaldığı İtalya bağlamlarında ele aldık ve yine edebi bir metin üzerinden dönemin zihniyet unsurlarını inceledik.

15 Ocak 2019 Salı günü ise değerli misafirlerimizin katılımıyla ikinci ve üçüncü oturumlarımızı gerçekleştirdik. Romanların sadece yaratıcılarının hayalleriyle bezenmiş kurgular olmadığını; tarihte yaşanan, herkesin duyduğu bildiği bir aşkı, tarihte yaşanmış bir savaşı dilin ve edebiyatın sunduğu inceliklerden faydalanarak anlatabileceği sonucuna vardığımız 10.sınıflarla Bir Kitabın Ardından projemizi  bitirmiş olduk.