Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

BEYOĞLU İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ'IN GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ ZİYARETİ

Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız okulumuzu ziyaret etti. Okulu gezen ve ardından öğrencilerle çeşitli konularda sohbet eden Beyoğlu İlçe Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gençliğe duyduğu güvenin geleceğe olan inancını arttırdığını ifade etti. Buluşma sırasında, İstanbul Valiliği'nin açmış olduğu "Atatürk'e Mektup" konulu yarışmada birinci olan okulumuz öğrencisi Zeynep Alara Karagöz'ün yazmış olduğu mektup da okundu.