Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

BASIN DUYURUSU 08.06.2022

08.06.2022

BASIN DUYURUSU

07.06.2022 tarihinde bazı internet haber mecralarında okulumuz Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, öğretmen ve öğrencileri hakkında olay örgüsü tamamen çarpıtılmış, gerçeklikten uzak, haksız ithamlarla dolu “ Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi bu yazışmalarla çalkalandı ” başlıklı talihsiz bir haber yapıldığı görülmüştür. Bu sebeple kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği doğmuştur.

Yayınlanan içerikteki olay kurgusu ve kullanılan ifadeler tamamıyla gerçeklikten uzak ve çarpıtılmıştır. Okulumuz yönettiği süreç ve gerçekleşen hadiseler ile karşılaştırıldığında söz konusu haberin tek yönlü ve tamamen hayal ürünü ve haksız ithamlarla dolu olduğu görülmektedir. Oysa Okulumuz, bir eğitim kurumu olarak tabi olduğu yasal prosedürler gereği kendisine gelen talep ve şikâyetleri değerlendirip olaya ve öğrencilerine en uygun şekilde sonuçlandırma yönünde hassasiyetle hareket etmektedir. Bahse konu olayda öğrenciler ve veliler ile yapılan görüşmelerde olaydan duyulan üzüntüleriyle birlikte konunun karşılıklı özür dileyerek çözülmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Okulumuz İdaresi, konu ile ilgili öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz etkilenmemesi açısından ve yaşanan hadisenin öğrenciler arasında yayılarak büyümesini önlemiş ve sürecini büyük bir gizlilik ile yürütmüş olup, bu konuda gerekenler titizlikle yapılmıştır.

Okulumuz ve idarecilerimiz, öğrencilerini ve onların gelişimini son derece önemsemekle birlikte onların olumsuz durumlar karşısında etkilenmemesi için elinden geleni eğitimci şefkati ile yapmaktadır.

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, 152 yıllık geçmişe sahip köklü ve saygın bir kurumdur. Okulumuzda tüm eğitim süreci ve idari süreçler profesyonel, çağdaş ve pedagojik yaklaşımlarla yürütülmekte olup, öğrencilerimizin gelişimine azami derecede önem verilmektedir. Okulumuz hakkında bu talihsiz haberleri yapan ve yapılmasına sebep olanları kınıyor ve haklarımızı korumak için yasal işlemlerimizi yapıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi