Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

12 MAYIS 2018 CUMARTESİ GÜNÜ TANITIM GÜNÜ

12 MAYIS 2018 CUMARTESİ GÜNÜ TANITIM GÜNÜ PROGRAMI

10:30 Kahve İkramı

11:00 Açılış

11:45 Okul Tanıtım Gezisi ve Workshops

13:00 Eğt. Uzm. Sadık GÜLTEKİN (Söylesi)

14:00 Spagetti Zamanı

15:00 Kapanış

Okulumuzun kısa tarihçesi:

Okulumuz 1870 yılında Sultan Abdülaziz’in Fermanıyla İtalyan Kız Anasınıfı ve İlkokulu olarak eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 1919 yılında Ortaokul da açılmış ve Türk öğrenciler için hazırlık sınıfı eklenmiştir. 2000 yılında ise  “Özel Beyoğlu İtalyan Lisesi” adıyla Ortaokuldan Liseye dönüşmüş ve 2004’te İtalya Eğitim Bakanlığı ile Diploma denkliğinin sağlanması sonucu ismi “Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi” olarak değişmiştir.

Hedeflerimiz:

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi olarak hedeflerimizin başında öğrencilerimizi, akademik bilgiyi kültürel zenginlikle harmanlayıp sosyal gelişimini sağlamış, sanatsal bakış açısı kazanmış, toplumuna yabancılaşmamış dünya vatandaşları olarak yetiştirmek gelmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz üniversite öğrenimlerini gerek Türkiye, gerek İtalya gerekse diğer ülkelerde rahatlıkla sürdürebilecekleri dilsel, bilimsel, insani ve sanatsal formasyon ve birikime ulaşmaktadırlar. 

Çift kültürlü bir lise olmanın en önemli avantajlarından biri de gençlere farklı olanı anlayabilecek duyarlılığı kazandırmak, insan ilişkilerinde farklılıkları bir engel olarak görmeyip, bir zenginleşme imkânı olarak algılayıp değerlendirmesini sağlayarak, dostluk, anlayış, hoşgörü ve özveriyle hedefe yönelik çaba ve çalışmaların birlikte yaşanabileceğini anlatmaktır.  

Kontenjan, Fiziksel Yapı ve Akademik Kadro:

Okulumuz 1882 yılından beri şu anda bulunduğu Turnacıbaşı Sokak No: 20 Beyoğlu adresinde bulunmakta olup, 2017-2018 öğretim yılında 291 öğrencimiz eğitim görmektedir. Okul binalarımızda toplam 15 sınıf, kütüphane, bilgisayar, fizik, kimya laboratuvarları, spor salonu, resim ve müzik odaları, konferans ve çok amaçlı salon ile üç kademeli bahçemiz bulunmaktadır. Derslerimizde tüm sınıflarımızda bulunan akıllı tahtalar yardımıyla interaktif öğretim tekniklerinden faydalanılmaktadır. 

Akademik kadromuz Türk ve İtalyan olmak üzere yaklaşık 30 öğretmenden oluşmaktadır.

Yabancı Dil Olanakları:

Okulumuzda eğitim dili İtalyancadır. Öğrencilerimiz İtalyanca ve İngilizce dil eğitimlerine hazırlık sınıfıyla başlayarak, lise hayatları boyunca devam etmektedirler. Plida ve Cils gibi uluslararası geçerli seviye belirleme sınavlarına göre B2/C1 seviyesinde İtalyanca, B1/B2 seviyesinde İngilizce öğrenmekte ve Latince eğitimi almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz İtalya’da yaz kursları ve kültürel değişim programlarıyla dil eğitimlerini zenginleştirme olanaklarına da sahiptirler. 

Üniversite Başarımız: 

Mezunlarımız Türkiye’deki çeşitli devlet üniversitelerine yerleşebilirken çeşitli vakıf üniversitelerinin ÖSYM burslarının yanında okulumuza sağlanan özel burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler. Üniversite eğitimlerini yurtdışında sürdürmek isteyen son sınıf öğrencilerimiz ise İtalya’nın en saygın üniversiteleri arasında yer alan Politecnico di Milano ve Politecnico di Torino’da Mimarlık ve Mühendislik Programlarını, Bocconi Üniversitesi’nde Ekonomi, Bolonya Üniversitesi’nde Siyaset ve Ekonomi Programlarını ve ayrıca Naba, IED gibi çeşitli üniversitelerde, Güzel Sanatlar, Moda Tasarımı ve Ürün Tasarımı bölümlerini sıklıkla tercih etmektedirler. 

Burs Olanaklarımız:

Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen koşul ve esaslara göre öğrenci gelir durumu ve başarı gibi ölçütler esas alınarak Bursluluk Komisyonu tarafından belirlenen oranlarda okul mevcudunun %3’ü kadar öğrenciye burs verilmektedir. Kayıt döneminde okulumuzu tercih edip, en yüksek puanla okula kabul edilen öğrenciye 1 yıla mahsus yüzde yüz ( % 100 ) burs verilir.