Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

26 Mart 2019 Çarşamba günü 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize, İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışan Sayın Ahmet Alparslan Duru tarafından doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar ile afet yönetimi ve koordinasyonunun önemi hakkında bilgiler verildi. 

Bilgilendirme toplantısında deprem kuşağında yer alan ülkemizde afet öncesinde tehlike ve risklerin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve  yine afet sonrasında da iyileştirme çalışmalarının yapılması hususları üzerinde durularak öğrencilerimizle önemli bilgiler paylaşıldı.