Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

EĞİTSEL KULÜPLER

Galileo Galilei İtalyan Lisesi olarakokulumuzda kulüpler, öğrenci becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlanmaktadır.

Dil, spor, sanat ve bilim alanlarında öğrencilerimizin alt yapılarını geliştirici çalışmalar olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte 12. sınıflarımızın temelini oluşturduğu yurt içi ve yurt dışı merkezi sınavlarda da kulüp çalışmalarımızla öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sunmaya devam etmektedir. Öğrencilerimiz ilgi, yetenek ve isteklerine göre kendi seçtikleri kulüplerde, uzman eğitmenler eşliğinde sanat, spor, dil ve bilimsel becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Kulüpler aşağıda belirtildiği gibidir:

2023-2024 Eğtim Yılı Kulüp Günleri

1.    DÖNEM

 • 16 KASIM
 • 30 KASIM
 • 7 ARALIK
 • 14 ARALIK
 • 11 OCAK
 • 18 OCAK

2.    DÖNEM

 • 15 ŞUBAT
 • 29 ŞUBAT
 • 7 MART
 • 28 MART
 • 4 NİSAN
 • 18 NİSAN
 • 2 MAYIS
 • 23 MAYIS
 • 6 HAZİRAN

 


 KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Sihirli bir yolculuğa davet ediyoruz sizleri, edebiyatın gölgesinde iz süreceğiniz… Hayat yanımızdan tüm ihtişamıyla akıp giderken bir şiirle nefeslenebileceğiniz, bir düşünceyle parıldayabileceğiniz ve bütün bunları sergileyebileceğiniz bir yolculuk bu…Yaşam boyu ne çok şeyin yanından geçip gidiyoruz, ne çok fırsatın, hayalin, insanın, ihtimalin… Gelin sanatın inceliğinde birlikte demleyelim hayalleri… Birlikte tutunalım bir hikayenin kanadında hüznün gergefine…

Siz de insanı ve yaşamı sanat aracılığıyla anlamlandırmaktan keyif alıyorsanız birlikte zenginleşelim. Kültür ve Edebiyat Kulübü sizleri bekliyor…


 

AFETE HAZIRLIK KULÜBÜ

Kulübümüz, insanın hayatı boyunca yaşayabileceği olumsuz olaylara çare üretmeyi amaçlar. Özellikle sağlık problemlerinde ilk yardımın oldukça önemli olduğunun bilincindedir.

Kulübümüz; yangın, deprem gibi afetlerde ve bulaşıcı hastalıklarda mücadele önlemleri konusunda eğitici ve aydınlatıcı bilgileri kulüp öğrencilerine aktarır.

Bu amaçla; yangın, deprem gibi afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için okulumuzda 1 ve 2. dönemlerde eğitim tatbikatları gerçekleştirir. Bu konuda uzman kişileri okulumuza davet ederek tüm öğrencilerimizi bilgilendirici seminerler düzenler.

   


 Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations, MUN), öğrencilerin delege olarak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içeren ve Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin kendisi tarafından da tanınan ve desteklenen bir organizasyondur. Bu konferanslar sayesinde öğrenciler daha önce akıllarına gelmeyen konular üzerinde araştırma olanağı bulup, bilgi düzeylerini ve dünyaya bakışlarını geliştirirler. Konferansların dili İngilizcedir. Öğrenciler konferans boyunca birbirlerini ikna etmeye çalıştıkları için hem İngilizce seviyeleri gelişir hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirirler. MUN KULÜBÜ / CLUB MUNI

Galilei Galileo İtalyan Lisesi Birleşmiş Milletler Kulübünün misyonu; öğrencilerin gerek tarihsel gerekse dünya gündemindeki kültürel, sosyal, ekonomik ve politik konulara olan duyarlılığını arttırarak araştırma ve münazara kabiliyetlerini geliştirmek, bir yandan aktif konuşmacı olarak dil becerilerini ilerletirken özgüvenlerini  güçlendirmek  aynı zamanda yüzlerce öğrenci ile tanışma fırsatını sağlayarak akademik becerilerin yanında sosyal iletişim becerilerinin de gelişmesine olanak sağlamaktır.

 

FELSEFE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KULÜBÜ

Kulubümüz demokratik, barışçıl bir toplumun yaratılması için en gerekli unsur olan insan hakları konusunu incelemektedir. Avrupa’da insan haklarının kısa bir tarihi ve felsefi bir tanımlamadan sonra güncel sorunlar üzerine yoğunlaşacağız. Günümüzde Akdeniz’de ve Ortadoğu’da yaşananlara göz atacağız. Üzerinde çalışacağımız konular şöyle: İtalya’ya ve Türkiye’ye Suriye ve Afrika’dan gelen mültecilerin ve göçmenlerin durumu, hala işgal altında yaşayan Filistin’in nüfusu, Birleşik Devletler’de “black lives matter” hareketine hayat veren Afrika asıllı Amerikalı topluluğu, Taliban’ın Afganistan’ında kadın haklarını savunan hareketler. Öğrencilerle aynı zamanda İtalyanca ve İngilizce olarak belgeler, fotoğraflar, kısa videolar ve diğer medya malzemeleriyle kuvvetlendirilmiş çalışmalar yapılacak.

BASIN KULÜBÜ

Basın ve Yayın Kulübü olarak öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına varmalarını ve yazıyla kendilerini ifade edebilme yetilerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Kulüp sayesinde öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla öz güvenlerini pekiştirecek ve dili etkili kullanma becerilerini geliştireceklerdir.

Öğrencilerimizin kulüpte yaptıkları çalışmalarla ve yazdıklarıyla okul dergimizi hazırlıyoruz. Dergimizde kulüp öğrencilerimizin yazılarıyla birlikte okul idarecilerimizin, öğretmenlerimizin yazılarına ve okulda yapılan tüm aktivitelere yer veriyoruz.


MESLEKLERİ TANITMA KULÜBÜ 

Kulübümüz, öğrencilerimizin farklı meslekleri tanımaları, kariyer alternatifleri hakkında bilgi edinmeleri ve mesleki tercihler yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla Kulüp öğrencilerimiz;

·         Farklı sektörlerden girişimci, çalışan, yönetici, sanatçı ve akademisyenleri okulumuza davet ederek ya da online ortamda mesleklerini tanıtıcı sunumlar yapmalarını sağlarlar.

·         Çeşitli mesleklerin hangi eğitim süreçlerine gereksinim duyduğunu öğrenirler.
·         Meslek seçimi yapabilmek için mesleklerin gerektirdiği nitelikler ve sağladığı olanaklar konusunda bilgi sahibi olurlar.

·         Yükseköğrenim kurumlarını tanıyarak bu kurumlara giriş koşulları hakkında bilgi edinirler.

·           Doğru meslek seçimi yapabilmek için ilgi, yetenek ve değerleri konusunda farkındalık kazanırlar.

·         Deneyimlerinden yararlanmak amacıyla mezunlarımızla söyleşiler yaparlar.

·         Çalışmalarını okulun diğer öğrencileriyle düzenledikleri söyleşi ve konferanslarla paylaşırlar; Okul Dergisi Commentarium’da yayınlanmasını sağlarlar.

·         Üniversite gezilerine katılırlar.

 

İTALYANCA İLE YAŞIYORUM / VIVO CON L’ITALIANO

İtalyancanızı eğlenerek geliştirmek; oyun, bulmaca, şarkı ve    alıştırmalarla İtalyanca vakit geçirmek için kulübümüze bekleriz. Seviye - hazırlık sınıfları seviyesi

 

İNGİLİZCE TEST KULÜBÜ TANITIM YAZISI

ÖSYM’  nin yapacağı üniversiteye giriş sınavında yabancı dil tercihinde bulunmayı düşünen öğrencilerimizin yararlanması için özellikle bu sınava (YDT) yönelik “vocabulary”, “grammar” ve “reading comprehension” bazlı üst düzey çalışmalar yapılacaktır. Aynı zamanda SAT, TOEFL ve IELTS gibi uluslararası sınavlar için de belli bir alt yapı oluşturulması sağlanacaktır. Talep oluştuğu takdirde “ESSAY” yazma teknikleri üzerine de ekstra çalışmalar kulübümüz bünyesinde gerçekleştirilecektir.

 

ETÜD KULÜBÜ (CILS ve AMMISSIONE) 

Kulübümüz,  öğrencileri hem CILS gibi sınavlara hazırlamayı (gramer, okuma-anlama ve konuşma) hem İtalya’ daki  üniversite sözel bölümlerinin giriş sınavlarına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır (Mantık, Okuma-Anlama, Genel Kültür - İtalyan Edebiyatı, Tarih ve Sanat Tarihi)

 

TEST KULÜBÜ

Galileo Galilei İtalyan Lisesi Test Kulübü olarak öncelikli hedefimiz gerek İtalya gerek Türkiye üniversitelerine öğrencilerimizi yerleştirebilmek. Bu hedef doğrultusunda iki haftada bir gerçekleştirilecek kulüp çalışmamızda kulübümüzü seçen öğrencilerimiz, belirlenen sınıfta kendi kişisel gelişimlerini sağlamak üzere test çözümleri yapacaklar. Bu doğrultuda kulüpte yer alan İtalyan ve Türk öğretmenlerimize alanları ile ilgili yapamadıkları soruları sorma fırsatı yakalayacaklar.

Kulübümüzü seçen öğrencilerimiz kulüp derslerinin yapılacağı saatlerde kulübe gelirken istedikleri branşlarda soru kitaplarını getirmek zorundadır. Kulübümüz okulumuzun diğer kulüpleri ile iş birliği yaparak öğrencilerimizi, üniversitelerin yapılarını tanımaları için çeşitli seminerlere dahil edip üniversiteye hazırlığın zorlu yolculuğunda onların yanında olacak.

 

SATRANÇ KULÜBÜ / CLUB DEGLI SCACCHI

Satranç Kulübü, satranca yeni başlayan veya oyununu geliştirmek isteyen bütün öğrencilere açıktır. Kulüp, öğrencilere;  açılış,  oyun ortası ve oyun sonlarını geliştirmek için teorik ve pratik çalışmalar yapma fırsatını sunarak onların oyun gücünü artırmayı ve satranca bakış açısını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler bir  yandan oyunlarını geliştirirken bir yandan da kulüp vakitlerini eğlenceli kılma fırsatını bulmaktadır.

SPOR KULÜBÜ / CLUB DI ATTIVITÀ SPORTIVE

Spor kulübü olarak bünyemizde farklı etkinliklere ayrılıyoruz. İlk olarak spor kulübü bünyemizde Tenis Kulübümüz olacak. Bu kulübümüzde tenis ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz. İkinci olarak Dans Kulübümüzü oluşturacağız. Kulübümüze dans ile uğraşan veya uğraşmak isteyen tüm öğrencilerimizi görmek isteriz. Dans kulübümüzde Shuffle dansı öğreneceğiz ve törenlerde öğrendiğimiz  bu dansı okul ortamında göstereceğiz. Ayrıca Satranç Kulübü de bu sene faaliyete geçirilecektir. Yukarıdaki kulüplerimize katılmak isteyen öğrencilerimizi kulübümüze bekliyoruz.