Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

IULM-International Universty of Languages and Media

4 Nisan 2017 tarihinde okulumuz 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerine IULM Üniversitesi temsilcisi Alberto Parravicini tarafından üniversitenin bölümleri, sınıf geçme şartları, üniversite hayatı hakkında sunum gerçekleştirildi. IULM üniversitesi Milano’da bulunmaktadır.50 senelik özel bir üniversitedir. Yabancı Dil fakültelerinin yanında İletişim ve Turizm fakülteleri vardır. İletişim fakültesinin içinde; Reklamcılık, Medya ve Sanat Bölümleri bulunmaktadır. Üniversitenin amacı, iş hayatında aktif çalışmaya hazır tam donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. Misyonu: ‘’ Sapere, Saper essere,Saper fare’’ cümlesidir yani ‘’ Bilmek, Var Olmayı Bilmek, Yapmayı Bilmektir’’.

Üniversite öğrencilerine, kalabilecekleri yurt imkanı sağlamaktadır.

Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. 3 sene zorunlu eğitim hayatından sonra isteğe bağlı olarak 1 senelik uzmanlaşma eğitimine ya da 2 sene master eğitimine devam edilebilir. Her sene öğrenciler 60 krediyi, üniversite diplomasını alabilmeleri için 180 krediyi tamamlamak zorundadır.

Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için www.universitaly.it adresi ziyaret edilebilir.