Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Dr. Semra Uçar

Doğayı ve doğadaki hareketliliği araştıran fizik; aslında doğanın dilidir. Doğanın dilinde anlamları ve kavramları oluşturan ise felsefedir. Felsefe ve fizik evreni açıklamak , değiştirmek için mücadele ederler.

Bu mücadeleyi yapan ,okulumuzun adını aldığı Galileo Galilei ;evreni anlamaya çalışırken fizik_felsefe bakışının önemini vurgulamıştır. Galileo Galilei haftasında kendimizi ve evreni yeniden tasarlamak adına fizik-felsefe ilişkisini bize anlatan Dr. Semra Uçar'a yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ederiz.