Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Cevdet Özcan - Robotik Kodlama

16/01/2018 tarihinde, okulumuz 9. Sınıf öğrenci ve velilerine Cevdet Özcan tarafından, çağımızın gelişmekte olan ve önemini her gün arttıran sektörü ‘’Robotik Kodlama’’ sunumu gerçekleştirildi.

Robotik Kodlama; özgün ve yaratıcı düşünebilme, sebep sonuç bağlantısı kurabilme, gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyimleme, yeni olasılıklar hayal edebilme, sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme, şemalar, tablolar, grafikler çizerek verileri kullanabilme becerisini arttırır analitik düşünme yeteneği kazandırır, problem çözme kabiliyetini arttırır, sistematik düşünmeyi sağlar yaşıtları ile farkındalık oluşturur. 

Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili öğrencilerle çalışmalar yapmak ve yeni projeler üretme hedefi ile çok faydalı bir sunum gerçekleştirildi.