Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Yeni Kayıt

06.09.2018 / 4. NAKİL DÖNEMİ'NDE LİSE HAZIRLIK KONTENJANLARIMIZ DOLMUŞTUR. 

NAKİL KAYIT DÖNEMİ

TABAN PUAN İLANI 06 AĞUSTOS 2018 350 PUAN
1. NAKİL ÖN KAYIT

06 AĞUSTOS 2018

09 AĞUSTOS 2018

Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
1. NAKİL KESİN KAYIT / YEDEK KAYIT

10 AĞUSTOS 2018

Başvuru Saat: 09:11:00
Kesin kayıt: Saat 12.00-15.00
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00'de Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
2. NAKİL ÖN KAYIT13-16 AĞUSTOS 2018Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
2. NAKİL KESİN KAYIT /
YEDEK KAYIT
17 AĞUSTOS 2018Başvuru Saat: 09:11:00
Kesin kayıt: Saat 12.00-15.00
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00'de Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
3. NAKİL ÖN KAYIT
27-29 AĞUSTOS 2018Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
3. NAKİL KESİN KAYIT / 
YEDEK KAYIT 
31 AĞUSTOS 2018  
Başvuru Saat: 09:11:00
Kesin kayıt: Saat 12.00-15.00
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00'de Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır
4. NAKİL ÖN KAYIT
03-05 EYLÜL 2018 Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
4. NAKİL KESİN KAYIT / 
YEDEK KAYIT
06 EYLÜL 2018Başvuru Saat: 09:11:00
Kesin kayıt: Saat 12.00-15.00
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00'de Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır

TABAN PUAN İLANI 27 HAZİRAN 2018 390 PUAN /  KONTENJANIMIZ 58’DİR.
1. ÖN KAYIT

27 HAZİRAN 2018

01 TEMMUZ 2018

Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
1. KESİN KAYIT / YEDEK KAYIT

02 TEMMUZ 2018

Kesin kayıt: Saat 09.00-12.00
Açık kontenjan olması halinde saat 13.00-17.00'de Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler.
13.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
2. ÖN KAYIT03-04 TEMMUZ 2018Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
2. ÖN KAYIT /
YEDEK KAYIT
05 TEMMUZ 2018Kesin kayıt: Saat 09.00-12.00
Açık kontenjan olması halinde saat 13.00-17.00'de Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler.
13.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
SERBEST KAYIT
(ÖN KAYIT
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT)
06 TEMMUZ 2018Ön Kayıt Saat: 09.00-12.00
Kesin kayıt: Saat 13.00-15.00,
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
SERBEST KAYIT
(ÖN KAYIT
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT)
09 TEMMUZ 2018 Ön Kayıt Saat: 09.00-12.00
Kesin kayıt: Saat 13.00-15.00,
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
SERBEST KAYIT
(ÖN KAYIT
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT)

10 TEMMUZ 2018

Ön Kayıt Saat: 09.00-12.00
Kesin kayıt: Saat 13.00-15.00,
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
SERBEST KAYIT
(ÖN KAYIT
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT)

11 TEMMUZ 2018

Ön Kayıt Saat: 09.00-12.00
Kesin kayıt: Saat 13.00-15.00,
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
SERBEST KAYIT
(ÖN KAYIT
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT)

12 TEMMUZ 2018

Ön Kayıt Saat: 09.00-12.00
Kesin kayıt: Saat 13.00-15.00,
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.
SERBEST KAYIT
(ÖN KAYIT
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT)

13 TEMMUZ 2018

Ön Kayıt Saat: 09.00-12.00
Kesin kayıt: Saat 13.00-15.00,
Açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.
15.00'ten itibaren okula veli girişi yapılmayacaktır.

ÖN KAYIT VE KAYIT İŞLEMLERİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI OKULUMUZUN AÇILIŞ TABAN PUANI 390 PUAN, KONTENJANIMIZ 58’DİR.

Hazırlık sınıfları ön kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacaktır.  

Özel Galileo Galiliei İtalyan Lisesi Kayıt Takvimi ve Kılavuz için tıklayınız.  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2018 tarihinde onaylanan okulumuz Kurum Yönetmeliği’ne göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okulumuz hazırlık sınıflarına öğrenci kaydı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS (Liseye Geçiş Sınavı) verilerine göre LGS esas alınarak yapılacaktır.

İlan edilecek kayıt takvimimiz uyarınca her kayıt döneminde, puanı okulun ilan ettiği taban puanı ve üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınır, sıralamaları yapılır; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, kesin kaydı yapılır.

Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş ve kaydını tamamlamış öğrencilerden İtalyanca öğretim yapan orta okullarından gelenler ve/veya en az 9.sınıf seviyesinde İtalyanca bildiğini beyan edenler, istemeleri ve Okul müdürlüğüne yazılı bir dilekçeyle bildirmeleri durumunda İtalyanca dersinden ve Türkçe dersinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği' nin Sınıf Geçme ile ilgili hükümlerinde belirlenen geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9. sınıfa yapılır.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

LGS Sınav Sonuç belgesi Öğrencinin nüfüs kağıdının fotokopisi


Ön kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacaktır.

Her ön kayıt döneminin sorununda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri ve varsa yedek liste internet sitesinde yayınlanır.

Her ön kayıt sadece yapıldığı dönem için geçerlidir.

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemlerinin veli tarafından yürütülmesi gereklidir. (Noterden tasdikli vekaletname ile yetkilendirilmiş kişi de okuldaki kayıt işlemlerini yürütebilir ancak banka kredi işlemlerinin tamamlanabilmesi için velinin şahsen başvurusu gereklidir.)


KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Nüfüs cüzdanının aslı ve fotokopisi (Öğrenci - Anne - Baba)
 • LGS Sınav Sonuç belgesi.
 • Son 6 aya ait 6 adet vesikalık resim.
 • Kan grubunu gösteren belge (Nüfus cüzdanında belirtilmiş olması durumunda gerekli değildir.)
 • Ebeveynler boşanmışlarsa velayet belgesi ve fotokopisi.
 • Öğrencinin yerleşim yeri belgesi.
 • İlk taksit ödendiğine dair banka dekontu veya peşin ödemeye ait banka dekontu ve hesap cüzdanı fotokopisi
 • Vekalet belgesi aslı ve fotokopisi (Noter onaylı).
 • Öğrenci Kayıt Sözleşmesi
 • Kişisel Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası
 • Öğrenci Muayene/İzlem Bildirim Formu

Okulumuz ile İş Bankası arasında yapılan kredili sistem protokolü uyarınca 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı öğrenci ücretleri İş Bankası Beyoğlu şubesi tarafından tahsil edilecektir.


BANKA İÇİN GEREKLİ FORMLAR