Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Vizyon Misyon

Okulumuzda eğitimin akademik boyutuyla beraber öğrencilerin, iyi bir birey, iyi bir insan ve iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri de sağlanmaktadır. Her öğrenci, gerek entelektüel bilgi birikimi gerekse kendini hayata hazırlayan bir olgunlaşma dönemi geçirmektedir.

Açık ve dinamik bir profesyonel hayatın temeli doğrultusunda, her öğrencinin bilişsel ve davranışsal özerkliğini kazanması, gerek kültürel gerekse bilimsel alanlarda başarılı olması için gerekli destek verilmektedir.

Farklı kültürlerin karşılaştırılması, bireyi açık görüşlülüğe, uluslararası niteliğini kazanmaya ve başka insanları bilgi ve deneyim kazanmak adına bir zenginlik olarak görmeye yöneltmektedir. Bu algı, gelecek yıllarda, başta İtalya olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri ile politik, sosyal ve ekonomik alanda ilişki kurulmasını kolaylaştıracaktır. Bireyin zenginleşmesi ve olgunlaşması için -bir kaynak olarak- kişisel eğitimin yanı sıra, en dinamik çağını yaşayan öğrenci için kendi doğasını da tanımaya yöneltmektedir.

Kişinin gelişimine katkıda bulunmak şunları ifade etmektedir:

  • Her bireyin kendine özgü bir kişiliği olduğunu öğrenmek. 
  • Her özgürlüğün beraberinde bir sorumluluk getirdiğini anlamak. 
  • Sorunlarla yüzleşerek insani temel değerler doğrultusunda bunları aşabilmek. 
  • Hayatın sürekli gelişimine ayak uydurabilmek ve hayata kültürel açıdan hazırlanabilmek. 
  • Başka kültürler ile karşılaşarak ortak idealler ve değerler bağlamında ön yargı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak.
  • Din, dil ve kültür farklılığını bir zenginlik olarak görebilmek.

Bu açıdan okulumuz, eğitim ve öğretimi kaliteli hale getirmek amacıyla şu noktalara özel önem vermektedir:

  • Huzurlu ve mutlu bir okul ortamı yaratmak.
  • Tanışma ve arkadaşlık ortamı oluşturmak. 
  • Hayatı ve değerleri birleştirmek.