Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Ders Programı

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 MÜZİK İTALYANCA
İNGİLİZCE İNGİLİZCE İTALYANCA
2 08:45 – 09:30 İTALYANCA MATEMATİK İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
3 09:40 – 10:25 BİLGİSAYAR İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
4 10:25 – 11:10 İNGİLİZCE İTALYANCA BİLGİSAYAR İTALYANCA İTALYANCA
5 11:50 – 12:35 İTALYANCA BİLGİSAYAR BEDEN TÜRKÇE İTALYANCA
6 12:35 – 13:20 MATEMATİK İTALYANCA BEDEN TÜRKÇE MÜZİK
7 13:30 – 14:15 İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA TÜRKÇE
8 14:15 – 15:00 İTALYANCA İNGİLİZCE MATEMATİK REHBERLİK TÜRKÇE

SINIF ÖĞRETMENİ : SEVCAN TUTAN PANAIOLI

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK KİMYA
2 08:45 – 09:30 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHLATİNCESAĞLIK B. VE TRAFİK K.
3 09:40 – 10:25 COĞRAFYAFİZİK
İNGİLİZCETARİHTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
4 10:25 – 11:10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
COĞRAFYA
MATEMATİKİNGİLİZCEİTALYANCA
5 11:50 – 12:35 FİZİK
BİYOLOJİ
BİYOLOJİDİN K. VE AHLAK BİLG.
MATEMATİK
6 12:35 – 13:20 KİMYA
LATİNCEİTALYANCA İTALYANCA MATEMATİK
7 13:30 – 14:15 DİN K. VE AHLAK BİLG.
MATEMATİK
GÖRSEL SANATLAR İTALYANCAİTALYANCA
8 14:15 – 15:00 İTALYANCA
MATEMATİK
GÖRSEL SANATLAR
REHBERLİK DÜNYA TARİHİ

SINIF ÖĞRETMENİ : GAMZE AKKUŞ KILIÇ

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 FİZİK İNGİLİZCE MATEMATİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2 08:45 – 09:30 COĞRAFYA BİYOLOJİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLAK BİLG. TARİH
3 09:40 – 10:25 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLAH BİLG. İTALYANCADÜNYA TARİHİ COĞRAFYA
4 10:25 – 11:10 KİMYA MATEMATİKSAĞLIKİTALYANCA İNGİLİZCE
5 11:50 – 12:35 TARİHMATEMATİKGÖRSEL SANATLARİTALYANCA FİZİK
6 12:35 – 13:20 İTALYANCATÜRK DİLİ VE EDEBİYATIGÖRSEL SANATLAR LATİNCE İTALYANCA
7 13:30 – 14:15 İTALYANCABEDEN KİMYA MATEMATİKMATEMATİK
8 14:15 – 15:00 BİYOLOJİ BEDEN LATİNCE REHBERLİK MATEMATİK

SINIF ÖĞRETMENİ : BURAK AŞCI

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 COĞRAFYA MATEMATİKDÜNYA TARİHİLATİNCE DİN K. VE AHLAK BİLG.
2 08:45 – 09:30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLAK BİLG.BİYOLOJİİTALYANCA COĞRAFYA
3 09:40 – 10:25 BEDEN KİMYATÜRK DİLİ VE EDEBİYATIİNGİLİZCESAĞLIK
4 10:25 – 11:10 BEDEN BİYOLOJİİNGİLİZCE MATEMATİKFİZİK
5 11:50 – 12:35 MATEMATİKİTALYANCA MATEMATİK MATEMATİKGÖRSEL SANATLAR
6 12:35 – 13:20 FİZİK İTALYANCA MATEMATİK TARİH GÖRSEL SANATLAR
7 13:30 – 14:15 TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİMYA
8 14:15 – 15:00 LATİNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIİTALYANCA REHBERLİK İTALYANCA

SINIF ÖĞRETMENİ : DİDEM BEŞER

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 İTALYANCA BİYOLOJİMATEMATİKMATEMATİKMATEMATİK
2 08:45 – 09:30 LATİNCEİNGİLİZCEMATEMATİK İNGİLİZCE KİMYA
3 09:40 – 10:25 TARİHTARİHTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BİYOLOJİ BEDEN
4 10:25 – 11:10 MATEMATİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCACOĞRAFYA BEDEN
5 11:50 – 12:35 MATEMATİK LATİNCE İTALYANCA FİZİKİTALYANCA
6 12:35 – 13:20 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATICOĞRAFYA KİMYATÜRK DİLİ VE EDEBİYATIİTALYANCA
7 13:30 – 14:15 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDİN K. VE AHLAK BİLG.DÜNYA TARİHİDİN K. VE AHLAK BİLG.GÖRSEL SANATLAR
8 14:15 – 15:00 FELSEFEFELSEFEFİZİKREHBERLİK GÖRSEL SANATLAR

SINIF ÖĞRETMENİ : AYSUN AKIN

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZCE
2 08:45 – 09:30 MATEMATİK KİMYA DİN K. VE AHLAK BİLG. BİYOLOJİDİN K. VE AHLAK BİLG.
3 09:40 – 10:25 KİMYAMATEMATİK MATEMATİKCOĞRAFYALATİNCE
4 10:25 – 11:10 İTALYANCA LATİNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIMATEMATİK FELSEFE
5 11:50 – 12:35 BİYOLOJİ İNGİLİZCE FELSEFE MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6 12:35 – 13:20 DÜNYA TARİHİ İTALYANCACOĞRAFYA İTALYANCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
7 13:30 – 14:15 BEDEN GÖRSEL SANATLAR FİZİK İTALYANCATARİH
8 14:15 – 15:00 BEDEN GÖRSEL SANATLAR İTALYANCA REHBERLİK FİZİK

SINIF ÖĞRETMENİ : AYDIN YAŞAR

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 BİYOLOJİ MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİYOLOJİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2 08:45 – 09:30 İNGİLİZCE MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATICOĞRAFYA MATEMATİK
3 09:40 – 10:25 LATİNCE İNGİLİZCE COĞRAFYALATİNCE DİN K. VE AHLÂK BİLG
4 10:25 – 11:10 TARİH FELSEFE MATEMATİK FELSEFE TARİH
5 11:50 – 12:35 BEDEN GÖRSEL SANATLARMATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİMYA
6 12:35 – 13:20 BEDEN GÖRSEL SANATLARDİN K. VE AHLAK BİLG. MATEMATİK FİZİK
7 13:30 – 14:15 DÜNYA TARİHİ İTALYANCA İTALYANCA FİZİK İTALYANCA
8 14:15 – 15:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCA KİMYA REHBERLİK İTALYANCA

SINIF ÖĞRETMENİ : ÖZLEM AZAK

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 KİMYA KİMYABİYOLOJİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2 08:45 – 09:30 FİZİKTARİHMATEMATİK İTALYANCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
3 09:40 – 10:25 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİYOLOJİMATEMATİKMATEMATİK TARİH
4 10:25 – 11:10 İNGİLİZCEMATEMATİK DÜNYA TARİHİMATEMATİK DİN K. VE AHLAK BİLG.
5 11:50 – 12:35 LATİNCE MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FELSEFEBEDEN
6 12:35 – 13:20 DİN K. VE AHLÂK BİLG
DÜNYA TARİHİ FİZİKGÖRSEL SANATLARBEDEN
7 13:30 – 14:15 İTALYANCAİNGİLİZCEİTALYANCAGÖRSEL SANATLAR LATİNCE
8 14:15 – 15:00 İTALYANCAFELSEFEİTALYANCAREHBERLİK İNGİLİZCE

SINIF ÖĞRETMENİ : İSMAİL PEHLİVAN

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 İNGİLİZCEİTALYANCATÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCAFELSEFE
2 08:45 – 09:30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCATÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCADÜNYA TARİHİ
3 09:40 – 10:25 İTALYANCATÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHMATEMATİKMATEMATİK
4 10:25 – 11:10 BİYOLOJİ MATEMATİKFİZİKBİYOLOJİ MATEMATİK
5 11:50 – 12:35 KİMYADÜNYA TARİHİ KİMYA İNGİLİZCETÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6 12:35 – 13:20 MATEMATİK DİN K. VE AHLAK BİLG.MATEMATİK FİZİKİNGİLİZCE
7 13:30 – 14:15 GÖRSEL SANATLAR FELSEFELATİNCE TARİHBEDEN
8 14:15 – 15:00 GÖRSEL SANATLARLATİNCE DİN K. VE AHLAK BİLG.REHBERLİK BEDEN

SINIF ÖĞRETMENİ : DENİZ KOLÇAK

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 MATEMATİK İNGİLİZCE İTALYANCAGÖRSEL SANATLARİTALYANCA
2 08:45 – 09:30 MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIİTALYANCA GÖRSEL SANATLARİTALYANCA
3 09:40 – 10:25 İNGİLİZCEMATEMATİKFELSEFEDİN K. VE AHLAK BİLG.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
4 10:25 – 11:10 COĞRAFYA MATEMATİK TARİH TARİHTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
5 11:50 – 12:35 DİN K. VE AHLAK BİLG.BEDEN SOSYOLOJİ MATEMATİKİNGİLİZCE
6 12:35 – 13:20 FELSEFE BEDEN SOSYOLOJİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK
7 13:30 – 14:15 SEÇMELİ TARİH İTALYANCATÜRK DİLİ VE EDEBİYATILATİNCEDÜNYA TARİHİ
8 14:15 – 15:00 SEÇMELİ TARİH COĞRAFYA DÜNYA TARİHİREHBERLİK LATİNCE

SINIF ÖĞRETMENİ : BANU TRESELER

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FİZİKBEDEN DİN K. VE AHLAK BİLG. BİYOLOJİ
2 08:45 – 09:30 BİYOLOJİ MATEMATİKBEDENTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DÜNYA TARİHİ
3 09:40 – 10:25 GÖRSEL SANATLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLAK BİLG. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
4 10:25 – 11:10 GÖRSEL SANATLAR FELSEFEDÜNYA TARİHİ İNGİLİZCEİNGİLİZCE
5 11:50 – 12:35 MATEMATİK İTALYANCAİTALYANCA TC İNKILAP TARİHİ MATEMATİK
6 12:35 – 13:20 İTALYANCAİTALYANCA İTALYANCAKİMYA TC İNKILAP TARİHİ
7 13:30 – 14:15 LATİNCE LATİNCEMATEMATİK MATEMATİK FİZİK
8 14:15 – 15:00 FELSEFE İNGİLİZCEMATEMATİK REHBERLİK KİMYA

SINIF ÖĞRETMENİ : NİHAN ÖZYÜREK

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 TÜRK DİLİ EDEBİYATI MATEMATİK İNGİLİZCE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR
2 08:45 – 09:30 TÜRK VE D. TARİHİ / KİMYACOĞRAFYA / FİZİKCOĞRFAYA / FİZİKTC İNKILAP TARİHİGÖRSEL SANATLAR
3 09:40 – 10:25 TÜRK VE D. TARİHİ / BİYOLOJİİNGİLİZCEMANTIK / BİYOLOJİBEDEN İTALYANCA
4 10:25 – 11:10 LATİNCE TÜRK DİLİ EDEBİYATIMANTIK / KİMYA BEDEN LATİNCA
5 11:50 – 12:35 İTALYANCADİN K. VE AHLAH BİLG.DİN K. VE AHLAH BİLG.İTALYANCAFELSEFE
6 12:35 – 13:20 TC İNKIKAP TARİHİDÜNYA TARİHİ MATEMATİKFELSEFETÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
7 13:30 – 14:15 MATEMATİK İTALYANCA DÜNYA TARİHİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIMATEMATİK
8 14:15 – 15:00 MATEMATİKİTALYANCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI REHBERLİK MATEMATİK

SINIF ÖĞRETMENİ : BAHRİYE İNANÇ

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCA MANTIK BEDEN İTALYANCA
2 08:45 – 09:30 TC. İNKILAP TARİHİİTALYANCAMANTIKBEDENİTALYANCA
3 09:40 – 10:25 İTALYANCA COĞRAFYAİNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR İNGİLİZCE
4 10:25 – 11:10 TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DİN K. VE AHLAK BİLG.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
GÖRSEL SANATLAR
MATEMATİK
5 11:50 – 12:35 İTALYANCA FELSEFEMATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TC İNKILAP TARİHİ
6 12:35 – 13:20 MATEMATİKİNGİLİZCE LATİNCE MATEMATİK LATİNCE
7 13:30 – 14:15 FELSEFEMATEMATİKCOĞRAFYA DÜNYA TARİHİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
8 14:15 – 15:00 DİN K. VE AHLAK BİLG.MATEMATİKDÜNYA TARİHİ REHBERLİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINIF ÖĞRETMENİ : EMEL GÜLMEZ