Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Ders Programı

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 BİLGİSAYAR İTALYANCA BEDEN İTALYANCA İNGİLİZCE
2 08:45 – 09:30 BİLGİSAYAR İTALYANCA BEDEN MATEMATİK İTALYANCA
3 09:40 – 10:25 MÜZİK İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
4 10:25 – 11:10 İNGİLİZCE İTALYANCA
İTALYANCA
TÜRKÇE İTALYANCA
5 11:50 – 12:35 İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
TÜRKÇETÜRKÇE
6 12:35 – 13:20 İTALYANCA BİLGİSAYAR İNGİLİZCE İTALYANCA TÜRKÇE
7 13:30 – 14:15 İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCAİTALYANCA İNGİLİZCE
8 14:15 – 15:00 İTALYANCA MATEMATİK MATEMATİK REHBERLİK MÜZİK

SINIF ÖĞRETMENİ : BİLGE TEMEL

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 İNGİLİZCE İNGİLİZCE İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
2 08:45 – 09:30 MÜZİK İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
3 09:40 – 10:25 İTALYANCA İTALYANCA BEDEN İTALYANCA TÜRKÇE
4 10:25 – 11:10 İTALYANCA İTALYANCA BEDEN MATEMATİK TÜRKÇE
5 11:50 – 12:35 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
6 12:35 – 13:20 BİLGİSAYAR MATEMATİK MATEMATİK TÜRKÇE İNGİLİZCE
7 13:30 – 14:15 İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA TÜRKÇE MÜZİK
8 14:15 – 15:00 İTALYANCA
İTALYANCA İTALYANCAREHBERLİK İNGİLİZCE

SINIF ÖĞRETMENİ : EBRU ULUER

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 MÜZİK İTALYANCA
İNGİLİZCE TÜRKÇE İTALYANCA
2 08:45 – 09:30 İTALYANCA İNGİLİZCE İTALYANCA TÜRKÇE İTALYANCA
3 09:40 – 10:25 İNGİLİZCE İTALYANCA İTALYANCA MATEMATİK İTALYANCA
4 10:25 – 11:10 İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA İTALYANCA
5 11:50 – 12:35 İTALYANCA İTALYANCA BEDEN İTALYANCA İNGİLİZCE
6 12:35 – 13:20 İTALYANCA İTALYANCA BEDEN İTALYANCA MÜZİK
7 13:30 – 14:15 BİLGİSAYAR MATEMATİK MATEMATİK İTALYANCA TÜRKÇE
8 14:15 – 15:00 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR İTALYANCA REHBERLİK TÜRKÇE

SINIF ÖĞRETMENİ : SEVCAN TUTAN PANAIOLI

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FİZİK İTALYANCA
2 08:45 – 09:30 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLAK BİLG. MATEMATİK MATEMATİK
3 09:40 – 10:25 COĞRAFYAİNGİLİZCE GÖRSEL SANAT DİN K. VE AHLAK BİLG. İNGİLİZCE
4 10:25 – 11:10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
KİMYA GÖRSEL SANAT İTALYANCACOĞRAFYA
5 11:50 – 12:35 MATEMATİK LATİNCE MATEMATİKİTALYANCA TARİH
6 12:35 – 13:20 MATEMATİKTARİHMATEMATİK BİYOLOJİ BİYOLOJİ
7 13:30 – 14:15 LATİNCE FİZİKİTALYANCA SAĞLIK B. VE TRAFİK K.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
8 14:15 – 15:00 KİMYAİTALYANCAİTALYANCA REHBERLİK DÜNYA TARİHİ

SINIF ÖĞRETMENİ : ÖZLEM AZAK

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 COĞRAFYA KİMYA MATEMATİKMATEMATİKMATEMATİK
2 08:45 – 09:30 MATEMATİK İTALYANCA MATEMATİK İTALYANCA İNGİLİZCE
3 09:40 – 10:25 MATEMATİK İTALYANCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FİZİK COĞRAFYA
4 10:25 – 11:10 FİZİK TARİH LATİNCEİNGİLİZCE DİN K. VE AHLÂK BİLG
5 11:50 – 12:35 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SAĞLIK B. VE TRAFİK KÜLTÜRÜGÖRSEL SANATLARLATİNCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6 12:35 – 13:20 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BİYOLOJİGÖRSEL SANATLAR DÜNYA TARİHİ KİMYA
7 13:30 – 14:15 İTALYANCABEDEN BİYOLOJİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITARİH
8 14:15 – 15:00 İTALYANCA BEDEN DİN K. VE AHLÂK BİLG
REHBERLİK İTALYANCA

SINIF ÖĞRETMENİ : BAHRİYE İNANÇ

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 MATEMATİK MATEMATİKBİYOLOJİİTALYANCA KİMYA
2 08:45 – 09:30 COĞRAFYA MATEMATİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIFİZİK COĞRAFYA
3 09:40 – 10:25 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIMATEMATİKMATEMATİKGÖRSEL SANATLAR
4 10:25 – 11:10 BEDEN DÜNYA TARİHİMATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GÖRSEL SANATLAR
5 11:50 – 12:35 DİN K. VE AHLÂK BİLG
TARİH İTALYANCA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCA
6 12:35 – 13:20 FİZİK LATİNCE İTALYANCA TARİH İTALYANCA
7 13:30 – 14:15 KİMYA İTALYANCA İNGİLİZCE İNGİLİZCE SAĞLIK B. VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
8 14:15 – 15:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLÂK BİLG
LATİNCE REHBERLİK BİYOLOJİ

SINIF ÖĞRETMENİ : AYDIN YAŞAR

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 İTALYANCA MATEMATİKMATEMATİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BEDEN
2 08:45 – 09:30 İTALYANCATARİHMATEMATİK COĞRAFYA BEDEN
3 09:40 – 10:25 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZCE İTALYANCA
4 10:25 – 11:10 MATEMATİKFELSEFE İNGİLİZCEBİYOLOJİ İTALYANCA
5 11:50 – 12:35 FELSEFE COĞRAFYA İTALYANCA LATİNCEMATEMATİK
6 12:35 – 13:20 TARİHLATİNCE KİMYAGÖRSEL SANATLARMATEMATİK
7 13:30 – 14:15 DİN K. VE AHLÂK BİLG
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
DÜNYA TARİHİGÖRSEL SANATLAR FİZİK
8 14:15 – 15:00 FİZİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BİYOLOJİREHBERLİK KİMYA

SINIF ÖĞRETMENİ : GAMZE AKKUŞ KILIÇ

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 FELSEFE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FİZİK İNGİLİZCE İTALYANCA
2 08:45 – 09:30 BİYOLOJİ MATEMATİK İNGİLİZCE DİN K. VE AHLÂK BİLG İTALYANCA
3 09:40 – 10:25 KİMYAGÖRSEL SANATLAR MATEMATİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DÜNYA TARİHİ
4 10:25 – 11:10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GÖRSEL SANATLAR MATEMATİKCOĞRAFYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
5 11:50 – 12:35 İTALYANCA LATİNCE BİYOLOJİ MATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6 12:35 – 13:20 İTALYANCA DİN K. VE AHLÂK BİLG LATİNCE MATEMATİK FİZİK
7 13:30 – 14:15 BEDEN TARİH COĞRAFYA İTALYANCAMATEMATİK
8 14:15 – 15:00 BEDEN FELSEFE KİMYA REHBERLİK TARİH

SINIF ÖĞRETMENİ : DİDEM BEŞER

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 BİYOLOJİ GÖRSEL SANATLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLÂK BİLGTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2 08:45 – 09:30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GÖRSEL SANATLAR COĞRAFYAİNGİLİZCE TARİH
3 09:40 – 10:25 FELSEFE MATEMATİK İTALYANCACOĞRAFYA DİN K. VE AHLÂK BİLG
4 10:25 – 11:10 TARİH MATEMATİK LATİNCE FİZİK DÜNYA TARİHİ
5 11:50 – 12:35 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK BİYOLOJİ FİZİK
6 12:35 – 13:20 BEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK LATİNCE FELSEFE
7 13:30 – 14:15 İTALYANCA İTALYANCA KİMYA MATEMATİK KİMYA
8 14:15 – 15:00 İTALYANCA İTALYANCA İNGİLİZCE REHBERLİK MATEMATİK

SINIF ÖĞRETMENİ : İSMAİL PEHLİVAN

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 KİMYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITARİHİTALYANCATÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2 08:45 – 09:30 İTALYANCAKİMYALATİNCE İNGİLİZCE İTALYANCA
3 09:40 – 10:25 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TC. İNKIKAP TARİHİMATEMATİKMATEMATİK BİYOLOJİ
4 10:25 – 11:10 MATEMATİKMATEMATİK FELSEFEMATEMATİK DÜNYA TARİHİ
5 11:50 – 12:35 MATEMATİK FİZİK İTALYANCA DÜNYA TARİHİBEDEN
6 12:35 – 13:20 DİN K. VE AHLÂK BİLG
FELSEFE İTALYANCADİNBEDEN
7 13:30 – 14:15 GÖRSEL SANATLARİNGİLİZCETÜRK DİLİ VE EDEBİYATILATİNCE İNGİLİZCE
8 14:15 – 15:00 GÖRSEL SANATLARBİYOLOJİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
REHBERLİK FİZİK

SINIF ÖĞRETMENİ : NİHAN ÖZYÜREK

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 İNGİLİZCEMATEMATİKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİHİTALYANCA
2 08:45 – 09:30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİKDÜNYA TARİHİ
3 09:40 – 10:25 GÖRSEL SANATLAR İTALYANCA SOSYOLOJİ/KİMYA S.TARİH /BİYOLOJİ MATEMATİK
4 10:25 – 11:10 GÖRSEL SANATLAR İNGİLİZCES.TARİH/BİYOLOJİ İTALYANCA MATEMATİK
5 11:50 – 12:35 SOSYOLOJİ/KİMYAFELSEFE MATEMATİK FİZİK/COĞRAFYA İNGİLİZCE
6 12:35 – 13:20 LATİNCE FİZİK/COĞRAFYA MATEMATİK DÜNYA TARİHİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
7 13:30 – 14:15 FELSEFE DİN K. VE AHLÂK BİLG
İTALYANCA DİN K. VE AHLÂK BİLG
BEDEN
8 14:15 – 15:00 TARİHLATİNCE İTALYANCAREHBERLİK BEDEN

SINIF ÖĞRETMENİ : BANU TRESELER

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 MATEMATİK FELSEFE DÜNYA TARİHİMATEMATİKMATEMATİK
2 08:45 – 09:30 MATEMATİK MATEMATİKTARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK
3 09:40 – 10:25 SEÇMELİ TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDİN K. VE AHLÂK BİLG
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDÜNYA TARİHİ
4 10:25 – 11:10 COĞRAFYA LATİNCE SOSYOLOJİ DİN K. VE AHLÂK BİLG
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
5 11:50 – 12:35 LATİNCEBEDEN İTALYANCA İNGİLİZCETÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6 12:35 – 13:20 SOSYOLOJİ BEDEN İTALYANCA İTALYANCA İNGİLİZCE
7 13:30 – 14:15 TARİH COĞRAFYAGÖRSEL SANATLARSEÇMELİ TARİHİTALYANCA
8 14:15 – 15:00 FELSEFE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR REHBERLİK İTALYANCA

SINIF ÖĞRETMENİ : DENİZ KOLÇAK

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TC. İNKILAP TARİHİ DÜNYA TARİHİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2 08:45 – 09:30 FİZİK LATİNCEİNGİLİZCETÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DİN K. VE AHLÂK BİLG
3 09:40 – 10:25 İTALYANCA MATEMATİK FİZİK İTALYANCAMATEMATİK
4 10:25 – 11:10 İNGİLİZCE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İTALYANCA MATEMATİKBİYOLOJİ
5 11:50 – 12:35 GÖRSEL SANATLAR İTALYANCAKİMYA MATEMATİK TC İNKILAP TARİHİ
6 12:35 – 13:20 GÖRSEL SANATLAR İTALYANCA DİN K. VE AHLÂK BİLG
KİMYA LATİNCE
7 13:30 – 14:15 MATEMATİK BİYOLOJİBEDEN FELSEFE FELSEFE
8 14:15 – 15:00 MATEMATİK DÜNYA TARİHİ BEDEN REHBERLİK İNGİLİZCE

SINIF ÖĞRETMENİ : AYSUN AKIN

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 TÜRK DİLİ EDEBİYATI LATİNCE İNGİLİZCE İNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR
2 08:45 – 09:30 KİMYA / CAĞDAŞCOĞRAFYA / FİZİKFİZİK / MANTIKİTALYANCAGÖRSEL SANATLAR
3 09:40 – 10:25 BİYOLOJİ/MANTIK MATEMATİKBİYOLOJİ/COĞRAFYA BEDEN İTALYANCA
4 10:25 – 11:10 İTALYANCA TÜRK DİLİ EDEBİYATIMATEMATİK BEDEN TC. İNKILAP TARİHİ
5 11:50 – 12:35 DÜNYA TARİHİ
İNGİLİZCETÜRK DİLİ EDEBİYATI
KİMYA /ÇAĞDAŞ LATİNCE
6 12:35 – 13:20 MATEMATİKDÜNYA TARİHİ TÜRK DİLİ EDEBİYATI
TÜRK DİLİ EDEBİYATI
FELSEFE
7 13:30 – 14:15 MATEMATİK İTALYANCA DİN K. VE AHLÂK
TC. İNKILAP TARİHİ MATEMATİK
8 14:15 – 15:00 DİN K. VE AHLÂK
İTALYANCA FELSEFE REHBERLİK MATEMATİK

SINIF ÖĞRETMENİ : AYŞE TOSUN

. DERS SAATİ PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
1 08:00 – 08:45 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZCE MANTIK BEDEN DİN K. VE AHLÂK
2 08:45 – 09:30 İNGİLİZCEDİN K. VE AHLÂKÇAĞDAŞ TARİHBEDENİTALYANCA
3 09:40 – 10:25 MATEMATİK COĞRAFYAİNGİLİZCE GÖRSEL SANATLAR TC. İNKILAP TARİHİ
4 10:25 – 11:10 MANTIK TC. İNKILAP TARİHİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
GÖRSEL SANATLAR
LATİNCE
5 11:50 – 12:35 İTALYANCA İTALYANCAFELSEFE MATEMATİK FELSEFE
6 12:35 – 13:20 İTALYANCAİTALYANCA COĞRAFYA MATEMATİK MATEMATİK
7 13:30 – 14:15 DÜNYA TARİHİ DÜNYA TARİHİMATEMATİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
8 14:15 – 15:00 LATİNCEÇAĞDAŞ TARİH MATEMATİK REHBERLİK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINIF ÖĞRETMENİ : BURAK AŞCI