Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

15 TEMMUZ 2016

           15 TEMMUZ 2016 Türkiye topraklarında geleceğimizi güvence altına almak istiyorsak   Cumhuriyet Demokrasisine bağlı kalmalı,  milli değerlerimizi sahiplenmeli, akıl ve gönül  birlikteliğinde yaşamalıyız.1926’da  Cumhuriyet’in dayanağı  Türk toplumudur  diyen  Atatürk’ün  fikirleri  yol göstericimiz olmalı,   ilke  ve   inkılaplarına  sonsuza değin bağlı kalmalıyız.