Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Âşiyân Müzesi



“Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım

Mai bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım”

Mai Deniz,Tevfik FİKRET





                Türk edebiyatının batılı anlamda en önemli eserlerinin kaleme alındığı Serveti Fünun Döneminde, yazdığı şiirleriyle bu döneme imzasını atmış ve pek çok aydının yetişmesinde bizzat rol oynamış olan Tevfik Fikret’in evini ziyaret ettik.

                11.sınıf öğrencilerimizle Âşiyân Müzesi’ne gerçekleştirdiğimiz bu gezimizde Boğaz’ın mavi sularına uzun uzun dalan gözlerimiz mısra olup da kağıda dökülüverir mi bilinmez ama Tevfik Fikret’in nice mısrasına ilhâm vermiş olması kaçınılmazdır.