Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Kayıt

TABAN PUAN İLANI 15 HAZİRAN 2017          480 PUAN /  KONTENJANIMIZ 68’DİR.
1. ÖN KAYIT

30 HAZİRAN 2017  

03 TEMMUZ 2017  

Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
1. KESİN KAYIT

04 TEMMUZ 2017

Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT05 TEMMUZ 2017Açık kontenjan olması halinde saat 10.00'te  Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler
2. ÖN KAYIT06 TEMMUZ 2017Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
2. KESİN KAYIT - YEDEK KAYIT07 TEMMUZ 2017Kesin Kayıt: Saat 09.00-12.00 ve saat 13.00-15.00, açık kontenjan olması halinde saat 15.00'te  Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler
3. ÖN KAYIT 10 TEMMUZ 2017 Saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00
3. KESİN KAYIT - YEDEK KAYIT

11 TEMMUZ 2017

Kesin Kayıt: Saat 09.00-12.00 ve saat 13.00-15.00, açık kontenjan olması halinde saat 15.00'te  Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler
SERBEST KAYIT

12 TEMMUZ 2017

Ön Kayıt Saat: 09.00-11.00
Kesin kayıt: Saat 12.00-15.00,
açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.

SERBEST KAYIT

13 TEMMUZ 2017

Ön Kayıt Saat: 09.00-11.00
Kesin kayıt: Saat 12.00-15.00, 
açık kontenjan olması halinde saat 15.00-17.00te Ön kayıt listesinde yedek durumunda olup okulda bekleyenler.


NOT: 14 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kayıtlar nakil yöntemiyle gerçekleştirileceğinden, Orta Öğretim Kurulumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu 2017 doğrultusunda işlem yapılacaktır.

1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI

Bakanlığımızca 8.Sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı 23-24 Kasım 2016 tarihinde, İkinci Dönem Ortak Sınavları ise 26-27 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Okulumuza öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.

 

2. OKULUMUZA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayın, yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına katılmış ve sınavlarının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.

Okulumuza, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş ve okulun açıkladığı taban puan ve üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.

 

3. OKULUMUZA YERLEŞTİRME PUANI

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 18.02.2015 tarihinde onaylanan okulumuz Kurum Yönetmeliği`ne göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulumuz Hazırlık sınıflarına öğrenci kaydı Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan TEOG -Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı- verilerine göre YEP esas alınarak yapılacaktır.

 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Resimli Kimlik ve e-okul sistemine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

4.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okullara giderek yapılabilecektir.

4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır, öncelik verilir.

4.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır. 

 

Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır. 

 

I. Kayıt Dönemi:

Bu kayıt programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YEP puanları 30.06.2017 günü açıklandığı takdirde geçerli olacaktır.

 

a. I. Ön kayıt, 30 Haziran-03 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Okulumuz, yerleştirme puanına I.ön kayıt dönemi için taban puanını 15 Haziran 2017 tarihinde okullarında velilerin görebileceği şekilde ve web sitesinde ilan edecektir  

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 30 Haziran-03 Temmuz 2017 tarihleri arsında başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kaydın son günü saat 17.00'de tamamlanacaktır.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 04 Temmuz 2017 en geç saat 8.00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 04 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Kontenjan boşluğuna göre 05 Temmuz 2017 tarihinde saat 10.00’da  Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler için kayıt hakkı verilecektir.

e. 05 Temmuz 2017 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edeceklerdir.

 

II. Kayıt Dönemi:

a. II. Ön kayıt, 06 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 06 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kayıtın son günü saat 17.00'de tamamlanacaktır.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 07 Temmuz 2017 en geç saat 8.00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 07 Temmuz 2017 tarihinde 09.00-12.00 ve 13.00-15.00’da yapılacaktır. Kontenjan boşluğuna göre 07 Temmuz 2017 tarihinde saat 15.00’da  Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler için kayıt hakkı verilecektir.

e. 07 Temmuz 2017 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edeceklerdir.

 

III. Kayıt Dönemi:

a. III. Ön kayıt, 10 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 10 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kayıtın son günü saat 17.00'de tamamlanacaktır.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 11 Temmuz 2017 en geç saat 8.00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 11 Temmuz 2017 tarihinde 09.00-12.00 ve 13.00-15.00’da yapılacaktır. Kontenjan boşluğuna göre 11 Temmuz 2017 tarihinde saat 15.00’da  Ön kayıt listesinde yedek durumda olup okulda bekleyenler için kayıt hakkı verilecektir.

e. 11 Temmuz 2017 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek Serbest kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edeceklerdir.

 

IV. Serbest Kayıt Dönemi:

a. IV. Ön kayıt, 12 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 12 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını saat 09.00-11.00 arasında yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 12 Temmuz 2017 tarihinde en geç saat 12.00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 12 Temmuz 2017 tarihinde 13.00-15.00 arasında yapılacaktır. Kontenjan boşluğuna göre 15.00-17.00 arasında ön kayıt listesinde yedekte olup okulda bekleyenler için kayıt hakkı verilecektir.

 

V. Serbest Kayıt Dönemi:

a. V. Ön kayıt, 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 13 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını saat 09.00-11.00 arasında yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 13 Temmuz 2017 tarihinde en geç saat 12.00 de okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 13 Temmuz 2017 tarihinde 13.00-15.00 arasında yapılacaktır. Kontenjan boşluğuna göre 15.00-17.00 arasında ön kayıt listesinde yedekte olup okulda bekleyenler için kayıt hakkı verilecektir.

Nakiller: 

NOT: 14 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kayıtlar nakil yöntemiyle gerçekleştirileceğinden, Milli Eğitim Bakanlığı emirleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 Açıklamalar:

a. Okulumuzun taban puanı, herhangi bir dönemde kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenip ilan edilir.
b. Okulumuz bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değildir.
 

Burslar:

a. Kardeş indirimi iki kardeşin her biri için % 5
b. En yüksek YEP puanıyla kayıt kaptıran %100
Not: Tüm burslarımız 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı (Bir Eğitim Öğretim Yılı) için geçerlidir.