Galileo Galilei İtalyan Lisesi Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Kayıt

ÖN KAYIT VE KAYIT İŞLEMLERİ

Hazırlık sınıfları ön kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2018 tarihinde onaylanan okulumuz Kurum Yönetmeliği’ne göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okulumuz hazırlık sınıflarına öğrenci kaydı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS (Liseye Geçiş Sınavı) verilerine göre LGS esas alınarak yapılacaktır.

İlan edilecek kayıt takvimimiz uyarınca her kayıt döneminde, puanı okulun ilan ettiği taban puanı ve üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınır, sıralamaları yapılır; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, kesin kaydı yapılır.

Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş ve kaydını tamamlamış öğrencilerden İtalyanca öğretim yapan orta okullarından gelenler ve/veya en az 9.sınıf seviyesinde İtalyanca bildiğini beyan edenler, istemeleri ve Okul müdürlüğüne yazılı bir dilekçeyle bildirmeleri durumunda İtalyanca dersinden ve Türkçe dersinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği' nin Sınıf Geçme ile ilgili hükümlerinde belirlenen geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9. sınıfa yapılır.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

LGS Sınav Sonuç belgesi Öğrencinin nüfüs kağıdının fotokopisi


Ön kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacaktır.

Her ön kayıt döneminin sorununda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri ve varsa yedek liste internet sitesinde yayınlanır.

Her ön kayıt sadece yapıldığı dönem için geçerlidir.

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemlerinin veli tarafından yürütülmesi gereklidir. (Noterden tasdikli vekaletname ile yetkilendirilmiş kişi de okuldaki kayıt işlemlerini yürütebilir ancak banka kredi işlemlerinin tamamlanabilmesi için velinin şahsen başvurusu gereklidir.)


KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Nüfüs cüzdanının aslı ve fotokopisi (Öğrenci - Anne - Baba)
  • LGS Sınav Sonuç belgesi.
  • Son 6 aya ait 6 adet vesikalık resim.
  • Kan grubunu gösteren belge (Nüfus cüzdanında belirtilmiş olması durumunda gerekli değildir.)
  • Ebeveynler boşanmışlarsa velayet belgesi ve fotokopisi.
  • Öğrencinin yerleşim yeri belgesi.
  • İlk taksit ödendiğine dair banka dekontu veya peşin ödemeye ait banka dekontu ve hesap cüzdanı fotokopisi
  • Vekalet belgesi aslı ve fotokopisi (Noter onaylı).
  • Öğrenci Kayıt Sözleşmesi
  • Kişisel Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

Okulumuz ile İş Bankası arasında yapılan kredili sistem protokolü uyarınca 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı öğrenci ücretleri İş Bankası Beyoğlu şubesi tarafından tahsil edilecektir.


BANKA İÇİN GEREKLİ FORMLAR